Stofvrije afbraak van appartementsgebouw

Vernevelingsmachines reduceren stofoverlast tijdens sloop appartementengebouw

Door strengere regelgeving en de wens om de stofoverlast voor omwonenden te verkleinen, hebben aannemer Interfast en Hector Van Moer & Zonen diverse vernevelingsmachines ingezet tijdens de afbraak van een appartementengebouw in Antwerpen.

Afbraakwerken zonder stof


Het gebouw, bestaande uit een gemengde invulling van appartementen, magazijnen en winkels, moest plaats maken voor de uitbreiding van een naastgelegen bedrijventerrein met 5.000 m². Doordat het pand aan de drukke Bisschoppenhoflaan is gelegen en omring is door andere appartementsgebouwen en bedrijven, was het belangrijk om de stofoverlast tijdens de afbraak tot een minimum te beperken.

Hiervoor deden de aannemers een beroep op de expertise en machines van Euro Rent. Tijdens de afbraak is er gefaseerd gewerkt en tijdens elke fase is een ander type nevelkanon ingezet. Bij de eerste grote afbraak van de bovenste verdiepingen is gekozen voor een machine met een groter worpafstand, hoger debiet en eigen watertank zodat de grote stofwolken probleemloos neergeslagen konden worden. Naarmate de afbraak vorderde, konden kleinere en ook mobiele nevelkanonnen ingezet worden welke gemakkelijk op de afbraakwerf verplaatst konden worden om zo gericht mogelijk hun werk te doen.

Naast het verminderen van de stofoverlast voor de omwonenden, had de inzet van de nevelkanonnen ook een groot effect op de gezondheid en inzetbaarheid van de eigen medewerkers. Elke steen werd namelijk gerecupereerd en direct na sloop van een gevelmuur of verdieping, kon het personeel handmatig de stenen sorteren. Er was immers geen stofhinder waardoor de zichtbaarheid op de werf goed bleef. Doordat de fijne waterdeeltjes zich hechten aan het stof, kwam ook bij het handmatig sorteren van de stenen geen stof vrij. Doordat de nevelmachines ook zeer weinig water gebruiken, was er geen wateroverlast op de werf in de vorm van modderpoelen en kon iedereen zich veilig voortbewegen.

Werkgemak, comfort en gezondheid

Beide aannemers zijn overtuigd van het voordeel van nevelkanonnen. Zeker voor de kraanmachinist is het werken met nevelinstallaties optimaal. “De werking van de nevelinstallaties op deze werf was optimaal. Alhoewel er veel mensen in de buurt woonden, hebben we geen klachten gehad. Het praktische aan de nevelkanonnen is, dat de machine met de afstandsbediening op en af gezet kan worden als ook de worphoogte aangepast kan worden. Vanuit mijn graafmachine kon ik zo op elk gewenst moment de juiste verneveling instellen en toepassen. Deze machines zijn echt een goede aanrader op elke afbraakwerf”, laat de sloopmachinist van Hector Van Moer & Zonen weten.

Wettelijke verplichting

Sinds 2017 moeten aannemers hun stofemissies bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken zo laag mogelijk houden. De regelgeving is van toepassing op werken in open lucht, die langer dan één dag duren. Één van de concrete maatregel die benoemd is om stofemissies te voorkomen, is beneveling van de locatie waar de werken worden uitgevoerd.

Voordelen

Aannemers en bedrijven hebben er zelf alle belang bij om stofreducerende maatregelen te nemen:

  • Zo verkleinen ze het risico op klachten van omwonenden, wat de goede verstandhouding met de buurt en de lokale overheden ten goede komt en wat bijdraagt tot een positieve uitstraling van het bedrijf.
  • Ze vermijden het risico op eventuele boetes, aangezien het niet-naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden kan leiden tot een proces-verbaal met bijhorende strafrechtelijke vervolging. Dat risico bestaat vooral wanneer wordt vastgesteld dat de reglementering meermaals met de voeten wordt getreden.

Stofbestrijdingsapparatuur:

Bij Euro Rent kan men terecht voor het huren van verschillende types vernevelingsmachines variërend van kleine apparaten voor verbouwingen tot grote, autonoom werkende nevelkanonnen die zijn uitgerust met een generator en watertank. De grootste machine is uitgerust met een watertank van 1.250 liter en kan tot vijftig meter reiken.

Recente projecten:

Veilig plaatsen van HVAC-installaties op hoogte

Inter-Fast vertrouwt op Euro Rent voor al haar verticaal transport

50 ton steigermateriaal voor Bellewaerde Aquapark