Euro Rent Antwerp N.V. – Cookiebeleid

Euro Rent Antwerp N.V. met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 633, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0420 857 165 (hierna “Euro Rent”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.eurorent.be.