Behandeling van parket en houten vloeren

Parket schuren

Het opschuren van een planken vloer of parket biedt vele voordelen:

  • Het hout krijgt terug de oorspronkelijke kleur en tekening.
  • Oneffenheden en hardnekkige vlekken verdwijnen.
  • Een goede indringing en hechting van de afwerklaag.
  • Een egaal, uniform en verzorgd uitzicht

Met een bandschuurmachine schuurt men efficiënt en snel de vloer. Voor dichtbij de plinten, onder verwarmingselementen, op de traptreden en in de hoeken gebruikt men de kantenschuurmachine. Verwijder eventueel eerst de plinten. De kleinste hoekjes schuren met een schuurblokje en een stukje schuurpapier.

Een schuurmachine schuurt snel de vervuilde laag en oneffenheden weg. Om het kostbare hout te sparen en geleidelijk aan te werken gebruikt men in verschillende beurten steeds fijner schuurpapier:

Schuurband Korrel 24 Grof schuurpapier voor beschadigde en oneffen vloeren, alsook het verwijderen van was op oude vloeren. Ook bruikbaar voor het verwijderen van verf en vernislagen.
Eén tot tweemaal schuren, diagonaal (schuin) op de nerven. Een tweede maal diagonaal in de andere richting schuren.
NIET gebruiken op nieuwe houten vloeren.
Schuurband Korrel 60 Voor het opschuren van nieuw parket, licht beschadigde vloeren of zachte plankenvloer. Te gebruiken na korrel 24 voor de tweede schuurbeurt om de sporen en oneffenheden te verwijderen. Dwars op de houtvezel schuren.
Schuurband Korrel 120 Fijne korrel voor de eindafwerking. Steeds in de richting van de nerven schuren. Bij mozaïek parket naar het raam toe of in de lengterichting van de kamer schuren.
bandschuurmachine
kantenschuurmachine

Door de bovenstaande werkwijze met de verschillende korrelgroottes is het aantal bewerkingen beperkt. Korrel 120 kan gerust gebruikt worden na korrel 60 voor een goed resultaat. En u spaart bovendien tijd!

Voor de rotatieve schuurmachine gebruikt men een tussenpad met dubbelzijdig schuurpapier of schuurgaas. Zie voor de te gebruiken korrels op de artikelpagina van de Woodboy parketschuurmachine.

woodboy

Bij de vlakschuurmachine die al trillend schuurt gebruikt men een korrel 80 voor de eindafwerking.

Na elke schuurbeurt de vloer stofzuigen. Het stof nooit met een nat doek van de vloer verwijderen.

Voor de laatste schuurbeurt de nageltjes die tevoorschijn zijn gekomen met een drevel dieper slaan en de gaatjes met vulmiddel opstoppen. Reinig bij een plankenvloer de voegen tussen de planken.

Schuur bij parket zoveel mogelijk loodrecht op de muur waar het meeste licht op valt om schuursporen zo min mogelijk te zien.

Zorg voor verluchting tijdens het schuren. In een afgesloten droge ruimte schuren geeft steeds een risico op explosiegevaar door de fijne stofdeeltjes die zich dan in de lucht verspreiden.

De bandschuurmachine met stofzuiger maakt het mogelijk stofarm te werken en tijdens het schuren de vorderingen goed te kunnen volgen.

vlakschuurmachine

Parket schuren met de bandschuurmachine

NOTA: Let op de draairichting en de pijlaanduiding op het schuurpapier.

De stekker steeds uit het stopcontact trekken vooraleer het schuurpapier aan te brengen of te vervangen!

Vooraleer de machine aan te zetten moet de schuurrol opgetrokken zijn. (De bandschuurmachine nooit laten draaien zonder schuurband om de rol niet te beschadigen.) De motor altijd eerst op toeren laten komen en de schuurrol zachtjes laten zakken. Begin direct te schuren zodra de schuurrol neergelaten is.

Ga steeds langzaam en gelijkmatig te werk. De schuurdiepte en de druk bij het schuren instellen indien mogelijk.

Tijdens het schuren de bandschuurmachine niet ter plaatse laten schuren. In één richting schuren en de banen laten overlappen. Op enkele cm van de muur de schuurrol heffen. Dan terwijl men achteruit gaat dezelfde baan terug schuren. De banen telkens ongeveer 5 cm laten overlappen.

Om de bandschuurmachine niet steeds te moeten omkeren tijdens het schuren de vloer in twee delen opsplitsen. Om geen zichtbare aftekening te krijgen de scheidingslijn evenwel niet recht houden.

De schuurmachine enkel draaien als de schuurrol de vloer niet raakt. Leg de schuurmachine pas stil nadat de schuurrol opgetrokken is.

bandschuurmachine met stofzuiger
parketschuurmachine professioneel

Of bekijk:

Niets gevonden.