Graafmachines met VDS (Vertical Digging System) – 2,7 en 3,4 ton

Andere graafmachines? Bekijk ons aanbod grondverzetmachines

Bij niveauverschillen en op hellingen kan de machinist van de graafmachine met het unieke VDS mechanisme de bovenbouw met de cabine en de graafarm terug verticaal zetten. De operator werkt dan vanuit een normale zitpositie voor stressvrij werk.

Het graafwerk is met deze VDS nivellering dan ook perfect verticaal uit te voeren. Het draaien van de bovenbouw blijft hierbij horizontaal met een optimaal bereik en maximum hefvermogen. De Zero Tail constructie zorgt bovendien dat de bovenbouw binnen de rupsen blijft bij werken langs een muur.

Ideaal voor het uitgraven en terug vullen van sleuven in bermen en op taluds. Hiervoor ben je steeds in de beste werkpositie met VDS. Door de grotere stabiliteit kan op volle snelheid gewerkt worden.

Geen voorbereidende werkzaamheden nodig. Het graafwerk kan direct starten in ideale omstandigheden wat zorgt voor substantiële besparingen, zowel in tijd als materaal.

Een verhoogde veiligheid door het wegvallen van moeilijke manoeuvres en de comfortabele werkpositie met een ideaal zicht. Risico’s tijdens het graafwerk en zwenken worden hierdoor sterk verminderd.

De combinatie van VDS en Zero Tail voorkomt beschadigingen aan de graafmachine en structuren bij een plaatsing op oneven terrein dicht tegen een gebouw of bij een constructie.

Met een eenvoudige druk op een knop en de afstelling met een joystick kantelt de bovenbouw van de graafmachine met een hydraulisch mechanisme in de gewenste positie. De bovenbouw kantelt tot 15° en compenseert hiermee hellingen tot 27°

Enkele voorbeelden van werken waarbij het VDS-systeem, ook voor eventueel minder ervaren gebruikers, het verschil maakt:

  • Langs een muur verticaal uitgraven bij renovatiewerken en verbouwingen van gebouwen kan nu, ook in nauwe situaties, snel en precies uitgevoerd worden.
  • Het systeem is uiterst geschikt voor het verticaal afgraven langs een betonnen oppervlak en lager gelegen grond, bijvoorbeeld langs wegen en op industrieterreinen zonder bijkomend en voorbereidend werk.
  • Op hellingen met een grondboor loodrecht opeenvolgende gelijke boringen sneller uitvoeren én met precisie. Dit zonder extra complexe instellingen en opmetingen.
  • Sleuven voor nutsvoorzieningen bij wegenwerken kunnen zonder tijdverlies uitgegraven en terug opgevuld worden. Door de verhoogde precisie en de verbeterde werkpositie kunnen deze delicate graafwerken, om bijvoorbeeld kabels en buizen bloot te leggen, extra veilig plaatsvinden.
  • Om meer bewegingsruimte te hebben bij sloop- en breekwerken met een sloophamer. Door de bovenbouw te kantelen kan men de sloophamer langs een muur beter richten en dit ook onder een hoek.

VDS is ook praktisch bij graafwerken in een stedelijke omgeving met de vele niveauverschillen en een complexe ondergrond die hier aanwezig zijn. Snel en veilig kunnen werken is hier steeds een pluspunt om toch termijnen te halen en aldus ook de hinder te beperken.

Graafmachines 2,7 en 3,4 ton, binnendraaiers met VDS-systeem

Op een helling behoudt men de volledige zwenkkracht en hefvermogen van de graafmachine. De inhoud van de graafbak kan aldus vlot gedumpt worden in alle richtingen. Op te merken valt dat hierbij ook de storthoogte tot 30% hoger komt

Of bekijk:

Niets gevonden.