Productomschrijving

Centrifugaalpompen voor het verpompen van rioolwater.

Kenmerken:

– Opvoerhoogte 4 meter bij een debiet van 145 m³/uur.

– Opvoerhoogte tot 17 meter bij een debiet van 48 m³/uur.

Het netto opgepompte debiet is afhankelijk van de opvoerhoogte!