Werken met de tuinfrees

Bij een juist gebruik zal de tuinfreesmachine het werk vlot uitvoeren en werk besparen zonder zware en vermoeiende inspanningen. Bovendien zorgt dit voor meer veiligheid bij het frezen van de grond. In tegenstelling tot het omspitten of omploegen wordt de bovenlaag bij het frezen met de grondfrees niet omgekeerd maar omgeroerd en gemengd tot een kruimelig mengsel. Ideaal indien men mest, zand, verse aarde of humus en andere grondverbeteraars wil toevoegen. Stenen, voorwerpen en wortels komen bij het frezen bovendien aan de oppervlakte zodat ze gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Vegetatie en plantenresten komen onderaan de omgewoelde laag terecht en zorgen voor extra voeding. Het is het beste eerst de hardnekkige onkruidsoorten te verwijderen omdat ze anders terug de kop opsteken en het mooie resultaat ontsieren.

Het frezen van natte grond en vooral kleigrond is ten stelligste af te raden omdat dit de grond tot een brei omvormt die na opdroging verhard en ongeschikt is voor beplanting. Het beste resultaat bekomt men als de grond licht vochtig is. Afhankelijk van de beplanting is immers een aangepaste samenstelling en structuur met de nodige zuurstof vereist voor een beter vruchtbaarheid. De grond dient hiervoor de nodige structuur te bezitten en over een goede afvloeiing te beschikken. Een goede drainage van de bovenlaag is daarom ook aangewezen. Indien de bovenlaag te nat blijft kan dit bekomen worden door verschillende oplossingen zoals bijvoorbeeld het doorboren van een ondoorlaatbare tussenlaag. Na het frezen en egaliseren zo vlug mogelijk zaaien om nieuwe groei van onkruid te vermijden.

De rotorkopeg is het aangewezen werktuig om te egaliseren en eventueel zaad in de bewerkte grond te harken. Verwijder voor het bewerken of omfrezen van de grond altijd eerst de oude beplanting, stronken, stobben, stenen, losliggende voorwerpen en vooral ook kabels en waslijnen van het terrein. Voor het afvoeren van afval en de aanvoer van nieuwe grond gebruikt men een rupsdumperdumper met draaikrans of een gemotoriseerde kruiwagen zoals de mini-dumper.

Of bekijk:

Niets gevonden.